Personlig assistans på ett personligt plan

Vill du ha större frihet över din assistans?

Du och dina närmsta vet bäst om dina behov. Vi ger dig friheten att bestämma själv.

Vi finns för dig!

Korta avstånd är avgörande om man vill kunna ge bra service och personlig kontakt.

Vill du hjälpa folk till en ökad livskvalitet?

Vill du hjälpa folk till en ökad livskvalitet? Vi håller alltid ögonen öppna för nya personer.